კონსულტაციამაკიტა-ს (Makita) მიერ წარმოებული პროდუქციის შესახებ კოსულტაციის მისაღებად გთხოვთ შეგვატყობინოთ ელ.ფოსტის მეშვეობით euroservice.ge ძაღლუკა gmail.com


უფასო ტესტირება / დემონსტრაცია
პირველად ამიერკავკასიის რეგიონში, ჩვენ გთავაზობთ მაკიტა-ს (Makita) მიერ წარმოებული პროდუქციის სრულიად უფასო ტესტირებას / დემონსტრაციას.


ტესტირების პროცედურა შედგება რამოდენიმე ეტაპისგან:


I

მოგვაწოდეთ სასურველი სატესტო პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია ელ.ფოსტის მეშვეობით euroservice.ge ძაღლუკა gmail.com, გთხოვთ წერილის სათაურში მიუთითოთ: მაკიტა-ს პროდუქციის ტესტირება.

ამავე წერილში მიუთითეთ კომპანიის (იურიდიული პირის შემთხვევაში) რეკვიზიტები და სახელი, გვარი, საკონტაქტო ტელეფონი.


II

ჩვენ დაგიდასტურებთ სატესტოდ მოთხოვნილი პროდუქციის ადგილზე არსებობას და შემოგთავაზებთ ტესტირების/დემონსტრაციის ჩატარების დროს, თარიღს და მეთოდს (ტესტირება კომპანიის ბაზაზე არსებულ სატესტო ოთახში ან თქვენს ობიექტზე, ინსტრუმენტის ტესტირებაზე გადაცემის ხელშეკრულების შედგენა, ხელის მოწერა)


III

დროისა და თარიღის შეთანხმების შემდეგ ტარდება ინსტრუმენტის ტესტირება/დემონსტრაცია ან ინსტრუმენტის დროებით სარგებლობაში სატესტოდ გადაცემა, დამატებით კითხვებზე პასუხის გაცემა.


IV

თქვენი მხრიდან სურვილის შემთხვევაში გთავაზობთ პროდუქციის წინასწარ შეკვეთას (თუ ის არ არის ხელმისაწვდომი ადგილობრივ საწყობში) ან მიწოდებას, თუ ის არის მარაგში.