პოპულარული კატეგორიები
ლითონის დამუშავება
ხის დამუშავება
ბეტონის, კერამიკისა და ქვის დამუშავება
ბაღისა, პარკის და ეზოს მოვლა-დამუშავება
აქსესუარები
სახარჯი და საფოხი მასალები
აკუმულატორები და დამტენები
Makita MT სერია
ე.წ. "წითელი" მაკიტა
აირჩიეთ სასურველი კატეგორია
ბაღისა, პარკის და ეზოს მოვლა-დამუშავება
ინსტრუმენტი გახვრეტა-ამოჭვრეთასთვის
ინსტრუმენტი ჩახრახნა-მოჭერისთვის
ინსტრუმენტი გახვრეტა-ამოტეხისთვის
ინსტრუმენტი ჭრისთვის და გახეხვისთვის
ინსტრუმენტი ლითონის ჭრა-დამუშავებისთვის
ინსტრუმენტი გაპრიალებისთვის
ინსტრუმენტი მრავალფუნქციური
ინსტრუმენტი გახერხისთვის
ინსტრუმენტი ფრეზერებისთვის
ინსტრუმენტი გარანდვა-გაშალაშინებისთვის
მტვერსასრუტები
სამრეწველო ფენები
საზომი ინსტრუმენტები
არმატურის საწნავი ინსტრუმენტი
სხვა პროფესიონალური ინსტრუმენტები
MT სერია
ნახევრად პროფესიონალური ინსტრუმენტი